Επισκεπτόμενοι το δικτυακό τόπο mixmatch.gr ή κατά τη χρήση υλικού ή υπηρεσιών από αυτή την ιστοσελίδα δηλώνετε ανεπιφύλακτα την πλήρη συγκατάθεσή σας στους παρακάτω όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με έναν ή περισσότερους από αυτούς, τότε οφείλετε να μην προχωρήσετε στη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

Ιδιοκτησία – Εμπορικά σήματα

Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, καθώς και το λογότυπο «mixmatch» είναι ιδιοκτησία της επιχείρησης «Βεροπουλίδης Κωνσταντίνος». Οι ονομασίες προϊόντων ή/και εταιρειών οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα, ίσως είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν θα πρέπει επουδενί να εκλαμβάνεται ως οποιασδήποτε μορφής παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιονδήποτε εικόνων, κειμένων, διαφημιστικών προβολών (banners), λογότυπων που εμφανίζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση δική μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της παρούσας ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του mixmatch.gr και του νόμιμου ιδιοκτήτη του με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται εδώ ρητά. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στο mixmatch.gr ή σε τρίτα μέρη τα οποία νομίμως αφορούν.

Προσωπικά δεδομένα

Το mixmatch.gr εγγυάται ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία υποβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα, δεν πωλούνται, ανταλλάσσονται, εκμισθώνονται, δημοσιοποιούνται ή αποκαλύπτονται και δεν επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν με κανένα αθέμιτο τρόπο. Τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα σε εφαρμογή των Αρχών προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως προβλέπονται: Από την ευρωπαϊκή οδηγία η οποία ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ, ΠΔ131/2003), από το Ν. 2251/1994, περί προστασίας των καταναλωτών και ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση, από τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής νομολογίας για την προστασία του ατόμου και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997), όπως αυτός έχει συμπληρωθεί από τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, του άρθρου Β του Ν. 2819/2000, τις αποφάσεις του προέδρου της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ. Τα προσωπικά σας στοιχεία δύναται να διαγραφούν οριστικά μετά από αίτησή σας. Με την υποβολή των στοιχείων σας στις φόρμες που περιέχονται στη ιστοσελίδα μας δηλώνετε τη συμφωνία σας ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μη αληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο μη κατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

Ηλεκτρονικές ενημερώσεις

Η εγγραφή σας στις ηλεκτρονικές ενημερώσεις (newsletter) της παρούσας ιστοσελίδας υποδηλώνει ρητά την άδειά σας στη χρήση από μέρους μας της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, ώστε να σας αποστέλλουμε χρήσιμες πληροφορίες, οδηγίες, προσφορές ή κάθε άλλο που θεωρούμε σημαντικό και βρίσκεται σε άμεση σχέση με το περιεχόμενο του mixmatch.gr.

Ιστοσελίδες τρίτων

Για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας μπορεί το mixmatch.gr να συμπεριλάβει υπερσυνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή δύναται να τις διαχειρίζονται τρίτοι οι οποίοι και ευθύνονται εξ’ ολοκλήρου για το περιεχόμενό τους.

Επιστροφές

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα τα οποία αγοράσατε εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της παραλαβής τους.

Οι επιστροφές γίνονται αποδεκτές εφόσον τα προϊόντα τα οποία επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους. Μαζί θα πρέπει να επιστραφούν και τυχόν έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, καθώς και η απόδειξη λιανικής πώλησης.

Πριν από την επιστροφή θα πρέπει να μας ενημερώσετε είτε τηλεφωνικά στο 6987 322539 είτε μέσω e-mail στο [email protected].

Σας ενημερώνουμε ότι τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός και αν το προϊόν το οποίο έχετε παραλάβει είναι ελαττωματικό οπότε και τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν το mixmatch.gr.

Σε καμία περίπτωση δε γίνονται αποδεκτές επιστροφές προϊόντων τα οποία έχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιηθεί.

Περιορισμοί ευθύνης

Το mixmatch.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιτύχει την απεικόνιση των προϊόντων που διαθέτει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και λεπτομέρεια. Αυτή η προσπάθεια λαμβάνει χώρα μέσω της προβολής φωτογραφιών των προϊόντων (και σε μεγέθυνση), περιγραφών και άλλων πληροφοριών. Ωστόσο επειδή η τελική προβολή εξαρτάται και από τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η οθόνη του χρήστη, δύναται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την πραγματική αποτύπωση του προϊόντος και για την οποία διαφοροποίηση καμία ευθύνη δε φέρει το mixmatch.gr.

Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει σφάλματα τυπογραφικά, αριθμητικά ή και απεικόνισης για τα οποία το mixmatch.gr δε φέρει καμία ευθύνη.

Το mixmatch.gr δεν εγγυάται την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, δήλωσης, γνώμης ή άλλης πληροφορίας η οποία αναφέρεται ή διατίθεται στην παρούσα ιστοσελίδα.

Ισχύον δίκαιο

Όλες οι συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας mixmatch.gr διέπονται από το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο το οποίο ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο όπως επίσης και από τον ελληνικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν.2251/1994) ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Κάθε διαφορά η οποία σύννομα απορρέει από την παρούσα σύμβαση ή εξαιτίας αυτής υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.